Jegyinformáció

HASZNOS INFORMÁCIÓK

A Rendezvény látogatója köteles betartani az intézmény házirendjét és a biztonsági rendszabályokat.  A Rendezvényt mindenki saját felelősségére látogathatja. A rendezőség mindent megtesz a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében,
de a látogatók esetleges felelőtlen magatartása miatt bekövetkező károkért semmilyen felelősséget nem vállal.

Alkoholos befolyásoltság alatt álló személyek a Rendezvényt még érvényes belépőjeggyel sem látogathatja és ilyen esetben a rendezőség kártérítésre nem kötelezhető. Az előadásról kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen bármely látogató feltűnhet, de semmilyen követeléssel nem élhet a szervezőkkel, a felvétel készítőivel, illetve annak jogos felhasználójával szemben.

Dohányozni kizárólag a kijelölt dohányzóhelyen szabad!
A rendezvényen álló-, mozgóképet- vagy hangfelvételt kizárólag az engedéllyel rendelkező személyek készíthetnek!
A rendezvény területén büfé üzemel!
A rendezvény területén illemhelyek üzemelnek!
A belépőjegy egyszeri belépésre jogosít!
A rendezvény területére üveget (pl. üveges üdítőt) ill. egyéb éles tárgyat bevinni szigorúan tilos!
Rendellenes körülmények (tűz, vihar, baleset, vagy bármely, testi épséget súlyosan veszélyeztető rendkívüli esemény) kialakulása esetén a nézőtér kiürítése rendelhető el az ott tartózkodók biztonsága érdekében. A rendezvény területének elhagyását segítik a menekülési utakat jelző táblák, útburkolati jelek.

TUDNIVALÓK A SZABADTÉRI ELŐADÁSOK ESETÉN:

A rendezvény szervezője rossz idő esetén az előadás megkezdésével, ill. az esetlegesen már megkezdett első felvonás folytatásával 22.00 óráig várhat.
Amennyiben az előadás rossz idő miatt az I. felvonás után szakad félbe, az előadás megtartottnak tekintendő. Az előadás elmaradása esetén a jegyek a kijelölt esőnapra érvényesek, ebben az esetben a megvásárolt jegyek visszaváltására nincs mód.

Jegyek visszaváltására csak az előadás végleges lemondása esetén kerülhet sor. A Rendezvény elmaradása esetén a jegyek a Rendezvényszervező által megadott helyszíneken és jogvesztő határidőben válthatók vissza. Más esetekben a jegy cseréjére és visszaváltására nincs mód. A visszaváltás részleteiről a látogató a Rendezvényszervezőnél tájékozódhat.

EGYÉB INFORMÁCIÓK:

Ticketportál partnerek: klikk

Kiemelt jegyértékesítési partnerek: